ARV OG SKIFTE

ARV OG SKIFTE

Begravelsesbyrået er behjelpelig med å sende inn “Melding om dødsfall” til tingretten/skifteretten, som igjen sender ut et orienteringsbrev til pårørende for videre oppfølging.

Et dødsfall medfører at det offentlige krever skifte av boet i en eller annen form og etter fastsatte tidsfrister. Skiftet kan ofte reise flere juridiske problemstillinger som arvingene raskt må ta stilling til. Saksbehandler hos skifteretten vil kunne svare på aktuelle spørsmål.

Ved privat skifte gir arvingene fullmakt til en person å gjennomføre arveoppgjøret. Ved uenigheter og tvister anbefales det å ta kontakt med en advokat innen dette feltet. Ved offentlig skifte, har retten ansvar for avvikling av dødsboet, mens selve arbeidet settes bort til en privatpraktiserende advokat.

Vær oppmerksom på at ingen har rett til å disponere avdødes verdier uten at tingretten har samtykket eller utstedt skifteattest.