MELDING OM DØDSFALL

MELDING OM DØDSFALL

Når noen dør, skriver sykehuset eller en lege ut en dødsattest. En dødsattest er en slags legeerklæring om dødsfall.

Begravelsesbyrået kan sørge for at dødsattesten blir sendt til tingretten eller lensmannen i kommunen der den avdøde bodde. Tingretten gir deretter folkeregisteret og NAV beskjed om dødsfallet. Etter registreringen vil det sendes orienteringsbrev til de pårørende om skifte av dødsboet, dvs. fordeling av arven som avdøde etterlater seg.

I tillegg vil Begravelsesbyrået sende melding til kirkeverge, prest/taler og organist.