MELDING OM DØDSFALL

MELDING OM DØDSFALL

Ved dødsfall, skriver en lege ut dødsattest. I løpet av 2020 vil det være de fleste steder i landet være en elektronisk innberetning.

På grunnlag av opplysninger gitt av pårørende i planleggings-samtalen sender Begravelsesbyrået melding til skifteretten om dødsfallet, samt informasjon om arvinger. Normalt vil kontaktperson for pårørende motta et orienteringsbrev vedrørende skifte av boet.

Begravelsesbyrået sender også melding til kirkeverge, prest/seremonileder, organist og andre.