KIRKELIG SEREMONI

KIRKELIG SEREMONI

De fleste gravferdsseremonier i Norge foregår i kirker eller kapell. I kirkerommet gjelder særlige regler som er fastsatt av Den norske kirke. Gravferdsseremonien er en kirkelig handling likestilt med en gudstjeneste, og liturgien har en bestemt form og innhold. Andre kristne trossamfunn kan leie kirken og følge sine egen liturgi.

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt:

  • Inngangsmusikk (før seremonien begynner)
  • Klokkeringing
  • Musikk og eventuell solospill
  • Åpningssalme
  • Minneord og eventuelt kransepålegg
  • musikk/solosang
  • Skriftlesing
  • Prestens tale
  • Herrens bønn (Fader vår)
  • Salme

Ved begravelse vil det være musikk (postludium) ved organisten og eventuelt solist mens kisten bæres ut. Ved graven blir det skriftlesing, bønn, velsignelse, jordpåkastelse og en salme ved graven før kisten senkes. 

Ved bisettelse skjer jordpåkastelsen i siste del av seremonien i kapellet/kirken. Etter jordpåkastelsen avsluttes seremonien med en salme og deretter et postludium. Kisten kan noen steder følges ut til en ventende bårebil. Det tas avskjed ved kirken/kapellet. Noen velger å legge blomster på graven til avdøde eller andre familiemedlemmer, men det går også an å la blomstene følge kisten.