PROGRAMHEFTE

Med høy grafisk kompetanse og grafisk verktøy kan vi tilby et bredt spekter av formgiving av seremoniprogram. Vi kan tilby fortrykte ark, seremoniprogram med eget bilde, og seremoniark med mer spesiell grafisk utforming.

EGET BILDE

Startpris: kr 1 750,-
Trykk pr. ark: kr 9,-

STANDARD MOTIV

Startpris: kr 1 750,-
Trykk pr. ark: kr 9,-

GRAFISK UTFORMING

Startpris: kr 2 500,-
Trykk pr. ark: kr 12,-