MUSIKK

MUSIKK

Musikk er en viktig del av vår gravferdstradisjon og er med på å sette et personlig preg på seremonien. Gjerne velges musikk som forbindes med den avdøde, men også tradisjoner og tilhørighet kan bety noe for musikkvalget. Den rette musikken kan være både til trøst og ettertanke når man skal ta farvel med den avdøde.

Kirkelige seremonier

Ved kirkelige seremonier skal prest og organist godkjenne salmer og musikk.
I en vanlig seremoni synges det to eller tre salmer inne og en ved graven eller inne ved jordpåkastelsen i en bisettelse. (Forskjellig praksis i kommunene)
Dersom man ønsker det, kan man også ha musikk framført av en solist. En står da noe friere til å velge musikk som betydde noe for avdøde, så lenge dette godkjennes av prest og organist. Vi kan hjelpe til med å bestille solister for blant annet sang, orgel, trompet, saxofon, fiolin, cello og andre instrumenter.

I Haugesund kan man bestille forsangere til å bidra under fellessang. Disse er også med som forsangere på salmen som synges ved graven.

Humanistiske og livsynsnøytrale seremonier

Ved humanistiske og livssynsnøytrale seremonier står pårørende fritt i musikkvalget. En taler fra Human-Etisk Forbund samarbeider med de pårørende og begravelsesbyrået og sørger for regien i seremonien. Vi i Haugesund Begravelsesbyrå kan hjelpe til med valg av musikk.

Forslag til instrumentalmusikk

Musikk kan være med på å gjøre seremonien litt mer personlig. Her er et utvalg musikk stykker for orgel, trompet, saxofon, fiolin, cello o.l.

Lytt til sanger

Sanger ved gravferd
Musikk ved gravferd
Solosanger ved gravferd