MUSIKK

MUSIKK

I vår begravelses-tradisjon er musikk en viktig del som er med på å sette et personlig preg. En har mulighet å velge musikk som den avdøde hadde et nært forhold, men tradisjoner og tilhørighet kan også påvirke musikkvalget. Musikken kan være både til trøst og ettertanke når man skal ta farvel med en av sine nære.

Kirkelige seremonier

Det finner et stort utvalg av salmer og musikk til bruk i kirkelig seremonier. Vi har en oversikt over de mest brukte. Dersom det er usikkerhet om musikk eller salme kan brukes, kan prest eller organist kontaktes for en eventuell godkjenning.

I en begravelses-seremoni synges det to eller tre salmer inne og en ved graven, mens de i en bisettelse synges en salme i tillegg i forbindelse med jordpåkastelsen inne i kirken/kapellet.

Musikk kan også framføres av en solist. En står da noe friere til å velge musikk som betydde noe for avdøde, så lenge dette godkjennes av prest og organist. Begravelsesbyrået har et godt utvalg av sangere og musikere som kan engasjeres. I noen tilfeller har også pårørende selv kontakt med aktuelle kandidater.

I Haugesund er det mulig å engasjere forsangere til å bidra under fellessang. Disse er også med som forsangere når salmen ved graven skal synges.

Humanistiske og livsynsnøytrale seremonier

Ved humanistiske og livssynsnøytrale seremonier står pårørende forholdsvis fritt i musikkvalget.

Ved humanistiske seremonier kan en ikke ha religiøse tekster. Taler/seremonileder fra Human-Etisk Forbund samarbeider med de pårørende og begravelsesbyrået om innholdet i programmet.

Vi kan hjelpe til med engasjement av musikere, og har oversikt over de mest brukte sanger og musikkstykker.

Lytt til sanger og instrumentalmusikk - kun et lite utvalg

Sanger ved gravferd
Musikk ved gravferd
Solosanger ved gravferd