TRYGDEYTELSER, PENSJONER OG GRAVFERDSTILSKUDD

ARV OG SKIFTE

Dersom avdøde mottok pensjon fra folketrygden blir den utbetalt for dødsmåneden. Gjenlevende ektefelle eller verge for umyndige barn kan kontakte NAV for mer informasjon.

Det kan gis gravferdsstønad og støtte til båretransport når den avdøde var medlem av folketrygden. Gravferdsstønad fra folketrygden er behovsprøvd og kan gis til dekning av faktiske, nødvendige utgifter i forbindelse med gravferd. Se NAV (https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Andre+pensjonsordninger/stønad-ved-gravferd-og-båretransport).

Vi kan ved fullmakt fra nærmeste pårørende gi hjelp til å fylle ut og sende søknad til Nav.
En rekke fagforeninger og losjer utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle.