• PLANLEGG BEGRAVELSEN

  Her kan du planlegge begravelsen og samtidig få et omtrentlig prisoverslag basert på de valgene du foretar. Dersom du ønsker å lagre dine valg, må du å opprette en bruker. Registrer deg her for å kunne ta den opp igjen senere eller dele med andre i familien. Dersom du ikke ønsker å registrere deg, kan du sende planleggingen til din e-post adresse (se nederst i planleggeren).

  Velg denne lenken for prispakker.

  Ta kontakt på vår døgnåpne telefon (52 71 60 50) for at vi kan hjelpe deg videre. Valgene du gjør her er ikke bindende og alt kan endres. Kommunale avgifter er ikke med i prisen. Prisene er basert på at vårt arbeid blir utført på dagtid. 

  Grunnpris

  Grunnprisen på kr 5.560 inneholder følgende arbeid:

  • Ei fin fotobok med bl.a. bilder av alle blomster, pyntet kiste og kapell/kirke, sangprogram, annonser m.m.
  • Melding til det offentlige.
  • Meldinger med oppfølging til kirkeverge, gravplassmyndigheter, prest/taler, organist og andre involverte (eks. solist, forsangere og kirkegårdsarbeider).
  • Administrativt arbeid som bestilling av blomster, annonser, skaffe solist(er) etc.
  • Ordne alt praktisk i forbindelse med et evt. minnemøte etter begravelsen (lokaler, mat og servering).
  • Søknad om gravferdstilskudd fra NAV når dette er berettiget.

  I forbindelse med et dødsfall er det mange forhold å ta stilling til. Det vanlige er derfor å ha et planleggingsmøte (konferanse) med en gravferdskonsulent. Møtet kan foregå på vårt kontor, i hjemmet eller via telefon/telefonmøte.

  • 1640 kr

  Her kan du angi om den avdøde skal begraves i en kiste eller kremeres. Ved begravelse velges bare kiste, ved kremasjon kan både kiste og urne velges. Dersom det er noe du lurer på, eller du ønsker å vite mer før bestemmelse tas; ta kontakt med oss på telefon 52 71 60 50.

  • Her blir kisten med avdød brakt til krematorium. Urnen blir senere satt ned i grav, eventuelt spredt i naturen.
  • Her blir kisten satt ned i ei grav.

  Vi tar hånd om begravelser for alle trosretninger. Her kan den seremoniformen dere ønsker velges.

  • Seremoni etter den norske kirkes liturgi. Oftest med forrettende prest fra Den Norske Kirke.
  • Begravelsen gjennomføres på et rent menneskelig og humanistisk grunnlag. Seremonien er uten religiøse innslag.
  • I denne seremoniformen velger pårørende selv innholdet. Pårørende står fritt i forhold til om sanger, musikk, dikt og andre innslag skal ha religiøst innhold eller ikke.
  • Disse seremonien gjennomføres etter ritualer og i nært samarbeid med representanter fra det enkelte trossamfunn.
  • Det er ikke lovpålagt med gravferdseremoni.

  Her kan du skrive inn ønske om dag. Vi hjelper deg med å finne det beste tidspunkt. Det er den lokale kirkeverge som endelige bestemmer dato og klokkeslett. I følge Gravferdsloven skal begravelsen finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet.

  Kapell, kirke eller annet sted du ønsker at seremonien skal finne sted. Vi gjør oppmerksom på at leie av seremonirom kan variere. Seremoni i annen kommune enn hvor avdøde var registrert i folkeregisteret kan gi økte kostnader til leie av seremonirom, prest og organist. (I Haugesund er leie for Kapell/kirke kr 450,-, som kommer i tillegg til beregnet pris).

  Prisen for assistanse inkluderer assistanse fra byrået, leie av lys og utstyr. Pris for evt. leie av kirke/kapell/seremonirom varierer og vil komme i tillegg.

  • 3700 kr
  • 3050 kr
  • 0 kr

  Gravsted kan blant annet være avhengig av om du har valgt kistebegravelse eller kremasjon. Byrået hjelper deg med å få oversikt over mulighetene. Vi gjør oppmerksom på at ved valg av gravsted utenfor avdødes bostedskommune vil det bli beregnet kommunale gebyr. Dette varierer fra kommune til kommune.

  Her kan du angi ønske om spesiell gravplass. Ønsker du å benytte et gravsted man disponerer, kan du angi gravplassen/kirkegården hvor gravstedet er. Ønske om  askespredning kan også spesifiseres her.

  Kister finnes i mange forskjellige materialer, farger, prisklasser og utførelser. Kister kan også lages ihht den avdødes eller pårørendes ønsker, f.eks. med andre farger eller dekor. Alle våre kister er miljøvennlige. Her viser vi noen av våre kister. Komplett kiste med utstyr er i henhold til § 29 i forskrifter til «Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd.»
  • 7650 kr
   En stilren hvit kiste med rette former. Vakker innvendig innredning, pute og svøp. Lokket er innvendig trukket med samme stoff som i kisten.
  • 8650 kr
   En nydelig hvit kiste med profiler på kiste og buet lokk. Vakker innvendig innredning, pute og svøp. Lokket er innvendig trukket med samme stoff som i kisten.
  • 8900 kr
   En elegant hvit kiste med profiler både på kiste og lokk. Vakker innvendig innredning, pute og svøp. Lokket er innvendig trukket med samme stoff som i kisten.
  • 4950 kr
   En enkel kiste i ubehandlet furu. Innvendig utstyrt med pute og svøp.
  • 8400 kr
   Foliert furukiste med trehåndtak. Leveres med innvendig beheng, pute, svøp, ansiktsduk og skjorte
  • 8500 kr
   Lakkert furukiste med trehåndtak. Leveres med innvendig beheng, pute, svøp, ansiktsduk og skjorte
  • 8950 kr
   Variant med hengehåndtak og hvite skruer. Leveres med innvendig beheng, pute, svøp, ansiktsduk og skjorte.
  • 9700 kr
   Variant med hengehåndtak og sorte skruer. Leveres med innvendig beheng, pute, svøp, ansiktsduk og skjorte
  • 13250 kr
   Hvitmalt furukiste med utskåret dekor, polstret innvendig lokk og bærestang. Leveres med innvendig beheng, pute, svøp, ansiktsduk og skjorte
  • 10200 kr
   Beiset furukiste med trehåndtak og polstret innvendig lokk. Leveres med innvendig beheng, pute, svøp, ansiktsduk og skjorte
  • 12900 kr
   Stilfull kiste med maritimt preg. Leveres med innvendig beheng, pute, svøp, ansiktsduk og skjorte
  • 3600 kr
   Hvitmalte furukiste med og uten håndtak. Leveres med svøp og pute. Fra kr 3.600.
  Ved kremasjon må man ha en urne. Urner er i mange utførelser. Ved urnenedsettelse benyttes godkjente, nedbrytbare urner. I følge Gravferdsloven må urner gravlegges. Dette gjelder ikke ved askespredning.
  • 1250 kr
   Urne av presset, gjennomfarget bark.
  • 1250 kr
   Urne av presset, gjennomfarget bark.
  • 1168 kr
  • 1168 kr
  • 850 kr
  • 1168 kr
  • 850 kr
  • 1976 kr
  • 1650 kr

  De fleste dør i dag på et sykehjem eller sykehus, og avdøde stelles og legges i kiste. Dersom noen dør hjemme blir de som regel hentet på båre og deretter lagt i kiste i begravelsesbyrået lokaler. Dette arbeidet er en naturlig del av begravelsesbyråets oppgaver. Etter stell og nedlegg i kiste bringes normalt kisten til seremonistedet. Der hvor transportavstanden er mer en 20 km, kan det være grunnlag for refusjon fra NAV, med fradrag av egenandel.

  Velg de alternativ som er aktuelle for dere.

  • 3250 kr
   Dersom familien velger kremasjon, kan en søke om støtte til dekning av transportkostnader fra hentested til krematorium fra NAV. Vi hjelper til med søknaden. Prisen her inkluderer kun klargjøring av kiste, stell av avdøde, nedlegging i kiste og hygieneartikler. Alle kommuner på Haugalandet dekker andre kostnader ved transport og kremasjon, unntatt Sveio kommune. Ta kontakt for ytterligere informasjon.
  • 6000 kr
   Avdøde hentes fra institusjon (sykehjem, sykehus o.l.) og bringes til seremonistedet. Prisen inkluderer transport av kiste til institusjon, stell av avdøde og nedlegging i kiste, hygieneartikler samt bil og mannskapskostnader ved overføring til seremonistedet.
  • 8750 kr
   Avdøde hentes fra privatadresse på båre og bringes til begravelsesbyråets lokaler for midlertidig oppbevaring. Etter stell og nedlegg bringes kiste til seremonistedet. Prisen inkluderer også klargjøring av kiste, stell av avdøde og nedlegging i kiste, hygieneartikler, samt bil og mannskaps-kostnader ved overføring til seremonistedet.

  • 1600 kr
   Denne overføringen skjer når kisten etter seremonien må bringes med bårebil fra seremonisted til gravlund (på grunn av avstand). Prisen er for bil og mannskapstjenester ved overføring til gravlund.
  • kr
   Kostnad avhenger av avstand, bom og ferge, og tidspunkt for transporten. Kontakt oss for prisoverslag på transport til eller fra andre landsdeler.
  Her kan du velge hva avdøde skal ha på seg, og om du ønsker å se avdøde i kisten (syning).
  • Avdøde kles i skjorte/bluse. Dette er med i kisteprisen.
  • Avdøde kles i egne klær. Vær oppmerksom på på at klærne må være nedbrytbare ihht Gravferdsloven.
  Syning (åpen kiste)
  Mange opplever det godt å kunne få se avdøde etter at han/hun er stelt og lagt i kiste. Det anbefales at barn og ungdom også kan få anledning til å være med hvis de ønsker det.
  • kr
  • 1300 kr
   Vi avtaler tid og sted for syning.

  Her kan du skrive inn ønsker om sang og musikk. Det er vanlig å ha både sang og musikkinnslag i en seremoni. Ved kirkelige seremonier brukes 3 - 4 salmer. Andre seremonier kan ha andre tradisjoner. Kostnaden til musikk og musikere kan variere. Sangere og musikere har forskjellige honorar. Dette kan vi i begravelsesbyrået hjelpe deg med nå vi møtes for samtale. Hør forslag til musikk her.

  Solist

  Mange ønsker innslag av solosang eller instrumentalmusikk i seremonien. Vanligvis er det rom for 1 - 2 solistinnslag. Nedenfor er en liste med eksempler på slike innslag. Hør forslag til musikk her.

  • 3500 kr
   Det er mange dyktige sangere i vårt distrikt med erfaring innenfor solosang ved gravferd. Honoraret varierer fra solist til solist, fra 2.500 og oppover.
  • 3500 kr
   En musiker spiller den musikken du ønsker. Instrumenter som brukes mest er fiolin, cello, trompet og saksofon, men også andre instrumenter kan skaffes. Eksempelet tar utgangspunkt i et vanlig honorar for instrumentalmusikk.
  • kr
   Organist/pianist til fellessang er inkludert i prisen i mange kirker og kapeller. Annet innslag av orgel/piano kan medføre en kostnad.
  • 2000 kr
   Honoraret til organist avhenger av flere forhold og kan variere en del. I noen tilfeller er det kostnadsfritt. I priseksemplet her gjelder tilfeller der organist må leies inn spesielt, og spiller både til fellessang og solostykker.

  Det er vanlig at de som kommer til en begravelse mottar et programhefte. Mange tar vare på dette som et håndfast minne på gravferden. Vi hjelper gjerne med alt fra valg av design og tekster til ferdig trykk. Nedenfor er et lite utvalg av programhefter som finnes. Vi har tre grupper med programhefter. Program med fortrykte motiv er våre rimeligste alternativ. Mest brukt er programhefter med eget bilde (f.eks. av avdøde). Vi kan også lage programhefter med eget grafisk design tilpasset ditt ønske (f.eks spesialformat, eksklusiv papirkvalitet, utfallende trykk m.m.).

  Startpris for våre programhefter:

  • Fortrykt motiv eller eget bilde, farge. Startpris kr 1.750. Pris pr ark kr 9.
  • Grafisk utforming. Startpris kr 2.500. Pris pr ark kr 12.
  • Spesialpapir, falsing og annet format kr 500.
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • kr
  • kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • 1750 kr
  • kr
  • kr
  • 2500 kr
  • 2500 kr
  • 2500 kr
  • 450 kr
  • 400 kr
  • 500 kr

  Vi kan hjelpe med å sette opp og rykke inn dødsannonse og eventuell takkeannonse i ønsket avis. Dødsannonsen og annen praktisk informasjon om begravelsen legges på vår hjemmeside, slik at dette er lett tilgjengelig for familie og venner. Prisene er et overslag da de blir beregnet i hvert enkelt tilfelle i forbindelse med bestilling.

  Dødsannonse
  • 1660 kr
   Eksempel 1: 56 mm i Haugesunds Avis.
  • 1950 kr
   Eksempel 2: 71 mm i Haugesunds Avis.
  • 2180 kr
   Eksempel 3: 83 mm i Haugesunds Avis.
  • 2390 kr
   Eksempel 1: 94 mm i Haugesunds Avis.
  • 2680 kr
   Eksempel 1: 109 mm i Haugesunds Avis.
  Takkeannonse

  Dette er ikke en like viktig annonse som dødsannonsen, men mange opplever at dette er en god måte å få takke for all oppmerksomhet. De vanligste takkeannonsene i Haugesunds Avis er med bredde over to spalter. Se eksemplene under. Prisene er et overslag da de blir beregnet i hvert enkelt tilfelle forbindelse med bestilling.

  • 1150 kr
   Eksempel 1: 2 spalter x 21 mm høyde i Haugesunds Avis.
  • 1260 kr
   Eksempel 1: 2 spalter x 29 mm høyde i Haugesunds Avis.
  • 1750 kr
   Eksempel 1: 2 spalter x 37 mm høyde i Haugesunds Avis.

  Vi kan sende annonsen til alle norske aviser. Den kan også vises på familiens minneside.

  For mange er blomster både en vakker og viktig del av gravferdsseremoni. Kisten pyntes gjerne med en dekorasjon fra de nærmeste. Kranser, hjerter og andre dekorasjoner plasseres ved siden av og foran kisten. Under kan du se en del av våre blomsterdekorasjoner. Vi har et større utvalg av blomster i vår blomsterkatalog og på vår hjemmeside. Blomsterdekorasjonene kan også spesiallages etter ønske om blomstertyper, farger, utforming og størrelse.
  Kistedekorasjonen kan også gjøres større eller mindre. Prisene er som størrelsene på bildet.
  • 4425 kr
   Flott kistepynt i stilrent uttrykk. Et vell av hvite blomster.
  • 3675 kr
   Lekker kistepynt i hvitt og lime.
  • 4425 kr
   Ren og stilfull kistepynt i hvite blomster og grønt.
  • 4525 kr
   Stilren kistepynt i hvite roser, austoma og liljer.
  • 4425 kr
   Ren, lekker kistepynt i hvitt og blått.
  • 4775 kr
   Elegant kistepynt i hvitt og blått.
  • 3925 kr
   Flott kistepynt i hvitt, rosa og lilla.
  • 4425 kr
   Lekker og sommerlig kistepynt i hvitt, rosa og burgunder.
  • 4425 kr
   En klassisk kistedekorasjon i hvitt, rødt og grønt.
  • 4525 kr
   En nydelig kistedekorasjon laget i varme røde toner.
  • 4525 kr
   En klassisk kistedekorasjon laget i hvitt, rødt og grønt.
  • 4425 kr
   En sommerlig kistedekorasjon laget laget i pastellfarger.
  • 4425 kr
   Nydelig kistedekorasjon med roser, astilbe, lissianthus og løvemunn.
  • 4175 kr
   En flott kistedekorasjon laget med roser, marthaliljer og brudeslør.
  • 4425 kr
   En lekker kistedekorasjon laget med roser, Lissianthus, bouwardia og brudeslør i champagne/lilla-toner.
  • 4425 kr
   Kistedekorasjon i orange toner med roser, gerbra og hypericum.
  • 4425 kr
   Kistedekorasjon med gule roser og hvite marthalilijer og lissianthus.
  • 2725 kr
   Kistedekorasjon med varme oransje og røde toner med roser, solsikker, alstroemerialiljer, solidago og buplerum.
  • kr
   Ønsker ikke å velge kistedekorasjon nå.
  Blomsterhjertene kan også gjøres større eller mindre. Prisene er som størrelsene på bildet.
  • 2475 kr
   Hjerte i hvite roser omkranset av gypsophila.
  • 2575 kr
   Klassisk hjerte i hvite roser.
  • 2725 kr
   Luftig, lett hjerte i gypsophila med innslag av grønt
  • 2375 kr
   Hjerte i ceris roser omkranset av gypsophyla.
  • 2575 kr
   Hjerte i harmoni til kistepynt nr. 2600.
  • 2475 kr
   Lekkert hjerte i hvite blomster med innslag av blått.
  • 2375 kr
   Flott hjerte i lilla og rosa i harmoni til kistepynt nr 2800.
  • 2375 kr
   Et hjerte laget i pastellfarger.
  • 1975 kr
   Et nydelig rødt hjerte med lyse innslag.
  • 1875 kr
   Et hjerte laget med rød nellik og brudeslør.
  • 2375 kr
   Et klassisk rødt hjerte laget med roser og brudeslør.
  • 2175 kr
   Et sommerlig rødt hjerte.
  • 2275 kr
   Et flott hjerte med røde roser.
  • 2425 kr
   Et rosa hjerte laget roser, krysantemum og delphinium.
  • 2425 kr
   Et hjerte laget med roser, brudeslør og hortensia.
  • 2225 kr
   Et hjerte laget med roser, marthaliljer og brudeslør.
  • 2375 kr
   Et nydelig hjerte i varme oransje toner med roser, germini, krysantemum og Ildtopp.
  • 2075 kr
   Et hjerte med roser, gerbera og buplereum i varme orange/røde toner.
  • 2375 kr
   Hjerte med oransje roser og krysantemum.
  • 2375 kr
   Sommerlig hjerte med med gule roser og hvit krysantemum.
  Kransene kan også gjøres større eller mindre. Prisene er som størrelsene på bildet.
  • 2375 kr
   Vårlig krans av hvitt og lime.
  • 2275 kr
   Klassisk og stilren krans i hvitt.
  • 3225 kr
   Frodig krans med hvite blomster.
  • 2075 kr
   Enkel kronekrans med hvite roser og liljer.
  • 2485 kr
   Fargerik krans i sesongens blomster.
  • 2575 kr
   Lett og luftig krans i hvitt med innslag av lime og blått.
  • 2725 kr
   Elegant krans i lilla og lyse innslag.
  • 2375 kr
   En florlett krans i lilla og duse lilla-toner.
  • 3725 kr
   En nydelig klassisk krans laget med røde roser, brudeslør og grønt.
  • 2375 kr
   Krans laget i hvite og røde toner med grønt innslag.
  • 3225 kr
   En klassisk krans laget rødt, hvitt og grønt.
  • 2475 kr
   Krans laget med roser, orkideer, sedum, nellik og krysantemum.
  • 2425 kr
   En nydelig krans laget i rosa fargetoner.
  • 2425 kr
   Krans i rosa og lilla toner laget med roser, orkideer, sedum, nellik og krysantemum.
  • 2425 kr
   En flott krans laget i rosa og lilla fargetoner.
  • 2575 kr
   En nydelig krans i champagne/hvite toner, med roser, marthaliljer, krysantemum og fresia.
  • 2475 kr
   Krans i champagne/hvite toner, laget med roser, hortensia, freesia og brudeslør.
  • 2875 kr
   Krans med roser, nellik, krysantemum og orkideer.
  • 2575 kr
   Krans i varme gul-oransje toner med roser, gerbera, germini, krysantemum og lyng.
  • 2725 kr
   Rent og stilfullt kors med hvite roser og hvite krysanthemum.
  • 2175 kr
   Kors med roser og bouwardia, harmonerer med kistedekor nr. 2500.
  • 2725 kr
   Rent stilfullt anker med hvite roser og hvite chrysanthemum.
  • 1225 kr
   Klassisk bårebukett i sesongens hvite blomster.
  • 1475 kr
   Klassisk båredekorasjon i sesongens hvite blomster.
  • 1375 kr
   Klassisk båredekorasjon i hvite blomster.
  • 1275 kr
   Flott båredekorasjon i hvite blomster med innslag av grønt.
  • 1225 kr
   En luftig båredekorasjon i lilla, hvitt og grønt.
  • 1275 kr
   En båredekorasjon laget med roser, nellik, og limonium.
  • 975 kr
   En vårlig bårebukett laget med tulipaner, germini, roser, krysantemum og levkøyer.
  • 1375 kr
   En nydelig høy båredekorasjon med roser, lissianthus, brudeslør og freesia.
  • 1675 kr
   En champagnefarget båredekorasjon laget med roser, germini og lissianthus.
  • 1325 kr
   Båredekorasjon med roser, lissianthus, greinnellik og limonium.
  • 975 kr
   Bårebukett med roser, germini, lissianthus og orkide.
  • 1475 kr
   En båredekorasjon laget med germini, lissianthus og brudeslør.
  • 1475 kr
   En båredekorasjon laget med roser, marthaliljer, limonium.
  • 1225 kr
   Bårebukett med roser, germini, hortensia, limonium i varme oransje og røde toner.
  • 1475 kr
   Båredekorasjon i varme gul og oransje toner med roser, germini, nellik og limonium.
  • 2075 kr
   Stor sommerlig båredekorasjon med greinroser og tulipaner i hvite og gule toner.
  Beregnet kostnad
  Dine kontaktopplysninger

  Vi trenger opplysninger om deg som bestiller, samt den avdøde, for å kunne fortsette med bestillingen. Informasjonen vi mottar er konfidensiell og bestillingen og vil ikke deles med tredjepart.

  Opplysninger om den avdøde

  Viktig informasjon for oss, men kan legges inn senere

  Bestillingen er ikke bindende og forandringer kan gjøres senere. Jeg er innforstått med at prisene kan endres dersom jeg i etterkant endrer mine valg sammen med begravelsesbyrået.

  Jeg godkjenner at mine og avdødes personopplysninger lagres elektronisk når jeg lagrer eller sender bestillingen. Personopplysningen vil ikke deles med tredjepart.

Send til egen epost
Meny