• PLANLEGG BEGRAVELSEN

  Her kan du planlegge begravelsen og samtidig få et omtrentlig prisoverslag basert på de valgene du foretar. Dersom du ønsker å lagre dine valg, må du å opprette en bruker. Registrer deg her for å kunne ta den opp igjen senere eller dele med andre i familien. Dersom du ikke ønsker å registrere deg, kan du sende planleggingen til din e-post adresse (se nederst i planleggeren).

  Ta kontakt på vår døgnåpne telefon (52 71 54 40) for at vi kan hjelpe deg videre. Valgene du gjør her er ikke bindende og alt kan endres. Kommunale avgifter er ikke med i prisen. Prisene er basert på at alt vårt arbeid blir utført på dagtid. 

  Velg denne lenken for prispakker: Enkel seremoni fra kr 22.900 og Standard seremoni fra kr 30.425 

  Grunnpris
  Grunnprisen på kr 5.560 inneholder følgende arbeid:
  • Ei fin fotobok med bl.a. bilder av alle blomster, pyntet kiste og kapell/kirke, sangprogram, annonser m.m.
  • Melding til det offentlige.
  • Meldinger med oppfølging til kirkeverge, gravplassmyndigheter, prest/taler, organist og andre involverte (eks. solist, forsangere og kirkegårdsarbeider).
  • Administrativt arbeid som bestilling av blomster, annonser, skaffe solist(er) etc. Ordne alt praktisk i forbindelse med et evt. minnemøte etter begravelsen (lokaler, mat og servering).
  • Søknad om gravferdstilskudd fra NAV når dette er berettiget.

  I forbindelse med et dødsfall er det mange forhold å ta stilling til. Det vanlige er derfor å ha et planleggingsmøte (konferanse) med en gravferdskonsulent. Møtet kan foregå på vårt kontor, i hjemmet eller via telefon/telefonmøte.

  Her kan du angi om den avdøde skal begraves i en kiste eller kremeres. Ved begravelse velges bare kiste, ved kremasjon kan både kiste og urne velges. Dersom det er noe du lurer på, eller du ønsker å vite mer før bestemmelse tas; ta kontakt med oss på telefon 52 71 54 40.

  • Her blir kisten med avdøde brakt til krematorium. Urnen blir senere satt ned i ei grav, eventuelt spredt i naturen.
  • Her blir kisten satt ned i ei grav.

  Vi tar hånd om begravelser for alle trosretninger. Her kan dere velge den seremoniformen dere ønsker.

  • Seremoni etter den norske kirkes liturgi. Oftest med forrettende prest fra Den Norske Kirke.
  • Begravelsen gjennomføres på et rent menneskelig og humanistisk grunnlag. Seremonien er uten religiøse innslag.
  • I denne seremoniformen velger pårørende selv innholdet. Pårørende står fritt i forhold til om sanger, musikk, dikt og andre innslag skal ha religiøst innhold eller ikke.
  • Disse seremonien gjennomføres etter ritualer og i nært samarbeid med representanter fra det enkelt trossamfunn.
  • Det er ikke lovpålagt med gravferdseremoni.
  Her kan du skrive inn ønske om seremoni-dag. Vi hjelper deg med å finne det beste tidspunkt, men det er den lokale kirkeverge som endelige bestemmer dato og klokkeslett. I følge Gravferdsloven skal begravelsen finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet.

  Kapell, kirke eller annet sted du ønsker at seremonien skal finne sted. Noen seremonisteder kan mangle utstyr som er vanlig for seremonien du ønsker. Slikt utstyr (kistekrakker, blomsterstativ, lysestaker, m.m.) har en kostnad og kan variere fra sted til sted. Vi gjør oppmerksom på at leie av seremonirom kan variere. Seremoni i annen kommune enn hvor avdøde var registrert i folkeregisteret kan gi økte kostnader til leie av seremonirom, prest og organist. (I Haugesund er leie for Kapell/kirke kr 450,-, kommer i tillegg til beregnet pris).

  Prisen for assistanse inkluderer assistanse fra byrået, leie av lys og utstyr. Pris for evt. leie av kirke/kapell/seremoni-rom varierer og vil komme i tillegg.

  Gravsted kan blant annet være avhengig av om du har valgt kistebegravelse eller kremasjon. Byrået hjelper deg med å få oversikt over mulighetene. Vi gjør oppmerksom på at ved valg av gravsted utenfor avdødes bostedskommune vil det bli beregnet kommunale gebyr. Dette varierer fra kommune til kommune.

  Her kan du angi ønske om spesiell gravplass. Ønsker du å benytte et gravsted man disponerer, kan du angi gravplassen/kirkegården hvor gravstedet er. Ønske om  askespredning kan også spesifiseres her.

  Kister finnes i mange forskjellige materialer, farger, prisklasser og utførelser. Kister kan også lages ihht den avdødes eller pårørendes ønsker, f.eks. med andre farger eller dekor. Alle våre kister er miljøvennlige. Her viser vi noen av våre kister. Komplett kiste med utstyr er i henhold til § 29 i forskrifter til «Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd.»
  • En stilren hvit kiste med rette former. Vakker innvendig innredning, pute og svøp. Lokket er innvendig trukket med samme stoff som i kisten.
  • En nydelig hvit kiste med profiler på kiste og buet lokk. Vakker innvendig innredning, pute og svøp. Lokket er innvendig trukket med samme stoff som i kisten.
  • En elegant hvit kiste med profiler både på kiste og lokk. Vakker innvendig innredning, pute og svøp. Lokket er innvendig trukket med samme stoff som i kisten.
  • En enkel kiste i ubehandlet furu med fire håndtak. Innvendig utstyrt med pute og svøp.
  • Foliert furukiste med trehåndtak. Leveres med innvendig beheng, pute, svøp, ansiktsduk og skjorte
  • Lakkert furukiste med trehåndtak. Leveres med innvendig beheng, pute, svøp, ansiktsduk og skjorte
  • Variant med hengehåndtak og hvite skruer. Leveres med innvendig beheng, pute, svøp, ansiktsduk og skjorte.
  • Variant med hengehåndtak og sorte skruer. Leveres med innvendig beheng, pute, svøp, ansiktsduk og skjorte
  • Hvitmalt furukiste med utskåret dekor, polstret innvendig lokk og bærestang. Leveres med innvendig beheng, pute, svøp, ansiktsduk og skjorte
  • Beiset furukiste med trehåndtak og polstret innvendig lokk. Leveres med innvendig beheng, pute, svøp, ansiktsduk og skjorte
  • Stilfull kiste med maritimt preg. Leveres med innvendig beheng, pute, svøp, ansiktsduk og skjorte
  • Hvitmalte furukiste med og uten håndtak. Leveres med svøp og pute. Fra kr 3.600.
  Ved kremasjon må man ha en urne. Urner er i mange utførelser. Ved urnenedsettelse benyttes godkjente, nedbrytbare urner. I følge Gravferdsloven må urner gravlegges. Dette gjelder ikke ved askespredning.
  • Urne av presset, gjennomfarget bark.
  • Urne av presset, gjennomfarget bark.
  • Biologisk nedbrytbar og kombosterbar urne, framstil av fornybare råstoffer.
  • Biologisk nedbrytbar og kombosterbar urne, framstil av fornybare råstoffer.
  • Natururne med fløyelsaktig overflate.
  • Natururne med fløyelsaktig overflate.
  • Dreid urne i heltre. Malt. Forgjengelig materiale.
  • Godkjent for senking i hav/sjø.

  De fleste dør i dag på et sykehjem eller sykehus, og avdøde stelles og legges i kiste. Dersom noen dør hjemme blir de som regel hentet på båre og deretter lagt i kiste i begravelsesbyrået lokaler. Dette arbeidet er en naturlig del av begravelsesbyråets oppgaver. Etter stell og nedlegg i kiste bringes normalt kisten til seremonistedet. Der hvor transportavstanden er mer en 20 km, kan det være grunnlag for refusjon fra NAV, med fradrag av egenandel.

  Velg de alternativ som er aktuelle for dere.

  • Prisen her inkluderer kun klargjøring av kiste, stell av avdød, nedlegging i kiste og hygieneartikler. Dersom familien velger kremasjon vil transportkostnader dekkes av NAV, etter søknad. Vi hjelper til med søknaden. Alle kommuner på Haugalandet dekker egenandel ved transport og kremasjon, unntatt Sveio kommune. Ta kontakt for ytterligere informasjon.
  • Avdøde hentes fra institusjon (sykehjem, sykehus o.l.) og bringes til seremonistedet. Prisen inkluderer klargjøring og transport av kiste til institusjon, stell av avdøde og nedlegging i kiste, hygieneartikler samt bil og mannskapskostnader ved overføring til seremonistedet.
  • Avdøde hentes fra privatadresse på båre og bringes til begravelsesbyråets lokaler for midlertidig oppbevaring. Etter stell og nedlegg bringes kiste til seremonistedet. Prisen inkluderer også klargjøring av kiste, stell av avdøde og nedlegging i kiste, hygieneartikler, samt bil og mannskaps-kostnader ved overføring til seremonistedet.

  • Denne overføringen skjer når kisten etter seremonien må bringes med bårebil fra seremonisted til gravlund (på grunn av avstand). Prisen er for bil og mannskapstjenester ved overføring til gravlund.
  • Kostnad avhenger av avstand, bom og ferge, og tidspunkt for transporten. Kontakt oss for prisoverslag på transport til eller fra andre landsdeler.
  Her kan du velge hva avdøde skal ha på seg, og om du ønsker å se avdøde i kisten (syning).
  • Avdøde kles i skjorte/bluse. Dette er med i kisteprisen.
  • Avdøde kles i egne klær. Vær oppmerksom på på at klærne må være nedbrytbare ihht Gravferdsloven.
  Syning (åpen kiste)
  Mange opplever det godt å kunne få se avdøde etter at han/hun er stelt og lagt i kiste. Det anbefales at barn og ungdom også kan få anledning til å være med hvis de ønsker det.
  • Vi avtaler tid og sted for syning.

  Her kan du skrive inn ønsker om sang og musikk. Det er vanlig å ha både sang og musikkinnslag i en seremoni. Ved kirkelige seremonier brukes 3 - 4 salmer. Andre seremonier kan ha andre tradisjoner. Kostnaden til musikk og musikere kan variere. Sangere og musikere har forskjellige honorar. Dette kan vi i begravelsesbyrået hjelpe deg med nå vi møtes for samtale. Hør forslag til musikk her.

  Solist

  Mange ønsker innslag av solosang eller instrumentalmusikk i seremonien. Vanligvis er det rom for 1 - 2 solistinnslag. Nedenfor er en liste med eksempler på slike innslag. Hør forslag til musikk her.

  • Det er mange dyktige sangere i vårt distrikt med erfaring innenfor solosang ved gravferd. Honoraret varierer fra solist til solist, fra 2.500 og oppover.
  • En musiker spiller den musikken du ønsker. Instrumenter som brukes mest er fiolin, cello, trompet og saksofon, men også andre instrumenter kan skaffes. Eksempelet tar utgangspunkt i et vanlig honorar for instrumentalmusikk.
  • Organist/pianist til fellessang er inkludert i prisen i mange kirker og kapeller. Annet innslag av orgel/piano kan medføre en kostnad.
  • Honoraret til organist avhenger av flere forhold og kan variere en del. I noen tilfeller er det kostnadsfritt. I priseksemplet her gjelder tilfeller der organist må leies inn spesielt, og spiller både til fellessang og solostykker.

  Det er vanlig at de som kommer til en begravelse mottar et programhefte. Mange tar vare på dette som et håndfast minne på gravferden. Vi hjelper gjerne med alt fra valg av design og tekster til ferdig trykk. Nedenfor er et lite utvalg av programhefter som finnes. Vi har programhefter med fortrykte motiv programhefter med eget bilde (f.eks. av avdøde). Vi kan også lage programhefter med eget grafisk design tilpasset ditt ønske (f.eks spesialformat, eksklusiv papirkvalitet, utfallende trykk m.m.).

  Startpris for våre programhefter:

  • Startpris kr 1.850. Pris pr ark kr 9,-
  • Grafisk utforming. Startpris kr 3.500. Trykk pr ark kr 12,-

  Vi kan hjelpe med å sette opp og rykke inn dødsannonse og eventuell takkeannonse i ønsket avis. Dødsannonsen og annen praktisk informasjon om begravelsen legges på vår hjemmeside, slik at dette er lett tilgjengelig for familie og venner. Prisene er et overslag da de blir beregnet i hvert enkelt tilfelle i forbindelse med bestilling.

  Dødsannonse
  • Eksempel 1: 56 mm i Haugesunds Avis.
  • Eksempel 2: 71 mm i Haugesunds Avis.
  • Eksempel 3: 83 mm i Haugesunds Avis.
  • Eksempel 1: 94 mm i Haugesunds Avis.
  • Eksempel 1: 109 mm i Haugesunds Avis.
  Takkeannonse

  Dette er ikke en like viktig annonse som dødsannonsen, men mange opplever at dette er en god måte å få takke for all oppmerksomhet. De vanligste takkeannonsene i Haugesunds Avis er med bredde over to spalter. Se eksemplene under. Prisene er et overslag da de blir beregnet i hvert enkelt tilfelle i forbindelse med bestilling.

  • Eksempel 1: 2 spalter x 21 mm høyde i Haugesunds Avis.
  • Eksempel 1: 2 spalter x 29 mm høyde i Haugesunds Avis.
  • Eksempel 1: 2 spalter x 37 mm høyde i Haugesunds Avis.

  Vi kan sende annonsen til alle norske aviser. Den kan også vises på familiens minneside.

  For mange er blomster både en vakker og viktig del av gravferdsseremoni. Kisten pyntes gjerne med en dekorasjon fra de nærmeste. Kranser, hjerter og andre dekorasjoner plasseres ved siden av og foran kisten. Under kan du se en del av våre blomsterdekorasjoner. Vi har et større utvalg av blomster i vår blomsterkatalog og på vår hjemmeside. Blomsterdekorasjonene kan også spesiallages etter ønske om blomstertyper, farger, utforming og størrelse.
  Kistedekorasjonen kan også gjøres større eller mindre. Prisene er som størrelsene på bildet.
  • Flott kistepynt i stilrent uttrykk. Et vell av hvite blomster.
  • Lekker kistepynt i hvitt og lime.
  • Ren og stilfull kistepynt i hvite blomster og grønt.
  • Stilren kistepynt i hvite roser, austoma og liljer.
  • Ren, lekker kistepynt i hvitt og blått.
  • Elegant kistepynt i hvitt og blått.
  • Flott kistepynt i hvitt, rosa og lilla.
  • Lekker og sommerlig kistepynt i hvitt, rosa og burgunder.
  • En klassisk kistedekorasjon i hvitt, rødt og grønt.
  • En nydelig kistedekorasjon laget i varme røde toner.
  • En klassisk kistedekorasjon laget i hvitt, rødt og grønt.
  • En sommerlig kistedekorasjon laget laget i pastellfarger.
  • Nydelig kistedekorasjon med roser, astilbe, lissianthus og løvemunn.
  • En flott kistedekorasjon laget med roser, marthaliljer og brudeslør.
  • En lekker kistedekorasjon laget med roser, Lissianthus, bouwardia og brudeslør i champagne/lilla-toner.
  • Kistedekorasjon i orange toner med roser, gerbra og hypericum.
  • Kistedekorasjon med gule roser og hvite marthalilijer og lissianthus.
  • Kistedekorasjon med varme oransje og røde toner med roser, solsikker, alstroemerialiljer, solidago og buplerum.
  • Ønsker ikke å velge kistedekorasjon nå.
  Blomsterhjertene kan også gjøres større eller mindre. Prisene er som størrelsene på bildet.
  • Hjerte i hvite roser omkranset av gypsophila.
  • Klassisk hjerte i hvite roser.
  • Luftig, lett hjerte i gypsophila med innslag av grønt
  • Hjerte i ceris roser omkranset av gypsophyla.
  • Hjerte i harmoni til kistepynt nr. 2600.
  • Lekkert hjerte i hvite blomster med innslag av blått.
  • Flott hjerte i lilla og rosa i harmoni til kistepynt nr 2800.
  • Et hjerte laget i pastellfarger.
  • Et nydelig rødt hjerte med lyse innslag.
  • Et hjerte laget med rød nellik og brudeslør.
  • Et klassisk rødt hjerte laget med roser og brudeslør.
  • Et sommerlig rødt hjerte.
  • Et flott hjerte med røde roser.
  • Et rosa hjerte laget roser, krysantemum og delphinium.
  • Et hjerte laget med roser, brudeslør og hortensia.
  • Et hjerte laget med roser, marthaliljer og brudeslør.
  • Et nydelig hjerte i varme oransje toner med roser, germini, krysantemum og Ildtopp.
  • Et hjerte med roser, gerbera og buplereum i varme orange/røde toner.
  • Hjerte med oransje roser og krysantemum.
  • Sommerlig hjerte med med gule roser og hvit krysantemum.
  Kransene kan også gjøres større eller mindre. Prisene er som størrelsene på bildet.
  • Vårlig krans av hvitt og lime.
  • Klassisk og stilren krans i hvitt.
  • Frodig krans med hvite blomster.
  • Enkel kronekrans med hvite roser og liljer.
  • Fargerik krans i sesongens blomster.
  • Lett og luftig krans i hvitt med innslag av lime og blått.
  • Elegant krans i lilla og lyse innslag.
  • En florlett krans i lilla og duse lilla-toner.
  • En nydelig klassisk krans laget med røde roser, brudeslør og grønt.
  • Krans laget i hvite og røde toner med grønt innslag.
  • En klassisk krans laget rødt, hvitt og grønt.
  • Krans laget med roser, orkideer, sedum, nellik og krysantemum.
  • En nydelig krans laget i rosa fargetoner.
  • Krans i rosa og lilla toner laget med roser, orkideer, sedum, nellik og krysantemum.
  • En flott krans laget i rosa og lilla fargetoner.
  • En nydelig krans i champagne/hvite toner, med roser, marthaliljer, krysantemum og fresia.
  • Krans i champagne/hvite toner, laget med roser, hortensia, freesia og brudeslør.
  • Krans med roser, nellik, krysantemum og orkideer.
  • Krans i varme gul-oransje toner med roser, gerbera, germini, krysantemum og lyng.
  • Rent og stilfullt kors med hvite roser og hvite krysanthemum.
  • Kors med roser og bouwardia, harmonerer med kistedekor nr. 2500.
  • Rent stilfullt anker med hvite roser og hvite chrysanthemum.
  • Klassisk bårebukett i sesongens hvite blomster.
  • Klassisk båredekorasjon i sesongens hvite blomster.
  • Klassisk båredekorasjon i hvite blomster.
  • Flott båredekorasjon i hvite blomster med innslag av grønt.
  • En luftig båredekorasjon i lilla, hvitt og grønt.
  • En båredekorasjon laget med roser, nellik, og limonium.
  • En vårlig bårebukett laget med tulipaner, germini, roser, krysantemum og levkøyer.
  • En nydelig høy båredekorasjon med roser, lissianthus, brudeslør og freesia.
  • En champagnefarget båredekorasjon laget med roser, germini og lissianthus.
  • Båredekorasjon med roser, lissianthus, greinnellik og limonium.
  • Bårebukett med roser, germini, lissianthus og orkide.
  • En båredekorasjon laget med germini, lissianthus og brudeslør.
  • En båredekorasjon laget med roser, marthaliljer, limonium.
  • Bårebukett med roser, germini, hortensia, limonium i varme oransje og røde toner.
  • Båredekorasjon i varme gul og oransje toner med roser, germini, nellik og limonium.
  • Stor sommerlig båredekorasjon med greinroser og tulipaner i hvite og gule toner.

  Dine kontaktopplysninger

  Vi trenger opplysninger om deg som bestiller, samt den avdøde, for å kunne fortsette med bestillingen. Informasjonen vi mottar er konfidensiell og bestillingen og vil ikke deles med tredjepart.

  Opplysninger om den avdøde

  Viktig informasjon for oss, men kan legges inn senere

  Bestillingen er ikke bindende og forandringer kan gjøres senere. Jeg er innforstått med at prisene kan endres dersom jeg i etterkant endrer mine valg sammen med begravelsesbyrået.

  Jeg godkjenner at mine og avdødes personopplysninger lagres elektronisk når jeg lagrer eller sender bestillingen. Personopplysningen vil ikke deles med tredjepart.

  Beregnet kostnad
  Ved bestilling av begravelse kan vi også tilby deg 20 % rabatt på gravstein.
Send til egen epost