EN PERSONLIG OG VERDIG AVSKJED

EN PERSONLIG OG VERDIG AVSKJED

Uansett om det kommer brått på eller er forventet, er det vondt å miste noen man er glad i. Vi er sjelden forberedt på sorgen, som kan være overveldende. I denne sårbare tiden kan de praktiske forberedelsene virke uoverkommelige. Vi ønsker derfor å støtte dere i den tidlige sorgen og skape en seremoni som gir familie og venner en verdig avskjed med den avdøde.

For oss er det viktig å møte pårørende på en personlig og omsorgsfull måte, og samtidig vise stor respekt for livssyn og tradisjoner. Vi ønsker å levere begravelses-tjenester av høy kvalitet på hele Haugalandet (Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn, Utsira og Vindafjord), og vil alltid yte vårt beste etterlatte skal kjenne seg trygge og ivaretatt.