OM SORG

OM SORG

Det er ingen fast oppskrift på sorg. Vi kan oppleve sorgen svært forskjellig, og kan også reagere forskjellige når noen vi er glad i dør. Noen ønsker å være alene, mens andre finner støtte
I et fellesskap med andre.

Reaksjoner på dødsfall kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter. Både følelser og kroppslige reaksjoner kan variere mye, og det kan være vanskelig å være forberedt på reaksjonene. Det er derfor godt å vite at sterke reaksjoner er også normalt. Noen kan isolere seg, bli apatiske, mens andre blir svært aktive. Noen kan få problemer med å spise, mens andre trøstespiser. Andre reaksjoner i sorgen kan være, likegyldighet, søvnløshet, sinne, følelse av uvirkelighet, skyld og lettelse. Disse følelsene kan gjøre mange engstelige, men dette er ikke uvanlige reaksjoner etter et dødsfall.

helsenorge.no er den offentlige helseportalen i Norge. Her kan du lese mer om blant annet følgende temaer:

• Ulike reaksjoner på dødsfall
• Sorgens faser
• Sorg hos barn
• Slik hjelper du en som sørger
• Råd for å bearbeide sorg
• Her kan du få hjelp