OM SORG

OM SORG

Mennesker opplever sorgen svært ulikt, og kan også reagere forskjellige når noen vi er glad i dør. Noen ønsker å være for seg selv, mens andre finner støtte i å være sammen med andre.

Noen opplever sterke både følelsesmessig og fysiske reaksjoner, og det kan være vanskelig å være forberedt på reaksjonene. Det er viktig å være klar over at sterke reaksjoner også er normalt. Andre kan reagere med tilsynelatende likegyldighet, søvnløshet, sinne, følelse av uvirkelighet, skyld og lettelse. Selv om disse følelsene kan gjøre mange engstelige, er det ikke uvanlige reaksjoner etter et dødsfall.

helsenorge.no er den offentlige helseportalen i Norge. Her kan du lese mer om blant annet  om ulike reaksjoner på dødsfall, sorgens faser, sorg hos barn, slik hjelper du en som sørger, råd for å bearbeide sorg og hvor en kan få hjelp.