HJELP VED DØDSFALL

HJELP VED DØDSFALL

Mange opplever sterke følelsesmessige reaksjoner når en som står oss nær dør, enten dødsfallet skjer brått eller det var ventet. Midt i vanskelige følelser og kaotiske tanker må en begravelse planlegges. Mange spørsmål melder seg; Hva skjer nå? Hvordan skal vi gjøre dette? De fleste opplever at det er godt å kunne få svar på spørsmål og hjelp til de praktiske oppgavene som må ordnes. Dersom dere trenger hjelp kan dere alltid nå oss på vår døgnåpne telefon 52 71 60 50.

Det vanlige er da å avtale et møte eller en konferanse med en av våre erfarne gravferdsagenter som vil forklare alle muligheter og veilede og hjelpe i alle de avgjørelsene som må tas. En slik konferanse varer som regel et par timer. Etter dette møtet har vi den informasjon vi trenger for å forberede og gjennomføre gravferden. Når alle valg er tatt vil du få et detaljert prisoverslag på på alle kostnadene.

Etter denne konferansen kan pårørende være fullt tilstede i sorgen og ta vare på hverandre, trygge på at alle praktiske gjøremål er i gode hender.