HJELP VED DØDSFALL

HJELP VED DØDSFALL

Dere kan alltid nå oss på vår døgnåpne telefon: 52 71 54 40.

Når en som står oss nær dør kan det føre til sterke reaksjoner, enten dødsfallet skjer brått eller det var ventet. Til tross for vanskelige følelser og tanker skal en begravelse planlegges. Mange spørsmål melder seg; Hva skjer nå? Hvordan skal vi gjøre dette? Begravelsesbyrået ønsker å tilby svar på spørsmål og gi hjelp med de praktiske oppgavene som må ordnes.

I løpet av et planleggingsmøte/konferanse vil en av våre erfarne gravferds-konsulenter gå gjennom alle muligheter og gi veiledning og hjelp i alle de beslutningene som må tas. En slik konferanse varer som regel et par timer. Etter dette møtet har vi som regel tilstrekkelig informasjon til å forberede og gjennomføre gravferden. Ved slutten av møtet gir vi et detaljert prisoverslag på alle kostnadene.

Etter planleggingsmøtet kan familien lettere være tilstede i sorgen og ta vare på hverandre, trygge på at alle praktiske gjøremål er i gode hender.