HUMANISTISK SEREMONI

Humanistisk Seremoni

Haugesund Begravelsesbyrå arrangerer også humanistiske seremonier. De fleste seremoniene skjer fra kapellet på Vår Frelsers gravlund som er et nøytralt lokale (I kirkene er det kun tillatt med kirkelig begravelse).

I programmet står man relativt fritt, men seremonien må være fri for religiøse tekster og symboler. En taler fra Human-Etisk Forbund samarbeider med de pårørende og begravelsesbyrået og sørger for regien i seremonien.

Et forslag til humanistisk seremoni kan være som følger:

  • Inngangsmusikk
  • Klokkeringing (om ønskelig)
  • Musikkinnslag
  • Solosang/fellessang
  • Opplesing av dikt eller lignende
  • Musikkinnslag
  • Minnetale
  • Personlig hilsninger/minneord
  • Musikk/solosang/fellessang
  • Kisten bæres ut til musikk eller seremonien avsluttes i seremonirommet.

For mer informasjon, besøk nettsiden til Human-Etisk Forbund.