HUMANISTISK SEREMONI

Humanistisk seremoni

Begravelsesbyrået kan også arrangere humanistiske seremonier. Kapellet på Vår Frelses gravlund, som er et livsynsnøytralt lokale, eller andre egnede lokaler kan brukes. I kirkene er det imidlertid kun tillatt med kirkelig/kristen begravelse.

Man står relativt fritt når det gjelder innhold, men man kan ikke bruke religiøse tekster og symboler i begravelses-seremonien. En seremonileder/taler fra Human-Etisk Forbund samarbeider med de pårørende og begravelsesbyrået og sørger for regien i seremonien.

Et forslag til humanistisk seremoni kan være som følger:

  • Inngangsmusikk
  • Klokkeringing (om ønskelig)
  • Musikkinnslag
  • Solosang/fellessang
  • Opplesing av dikt eller lignende
  • Musikkinnslag
  • Minnetale
  • Personlig hilsninger/minneord
  • Musikk/solosang/fellessang
  • Kisten bæres ut til musikk eller seremonien avsluttes i seremonirommet.

For mer informasjon, besøk nettsiden til Human-Etisk Forbund.