SYNING

SYNING

Hva er syning?
For mange kan det være godt å ha en rolig stund med den avdøde i åpen kiste. Dette kan være følelsesmessig vanskelig, men prester, helsepersonell, psykologer, og begravelsesbyråer har erfaring med at de fleste i ettertid er glade for at de valgte å se den avdøde.

Mange opplever det godt å kunne gi uttrykk for følelser og tanker i denne samlingen. Om ønskelig kan vi være behjelpelige med andakt, sang eller bakgrunnsmusikk, mens andre bare vil ha en stille stund. Noen vil legge blomster, brev eller tegninger i kista.  Ved slutten av syningen er det anledning til å være med å dekke til den avdøde.

Vanligvis har den avdøde på seg en hvit skjorte, men det går også an å bestemme at den avdøde skal ha på seg egne klær dersom de pårørende ønsker dette.

Det går også an å arrangere en rolig stund med kisten med lokket på i deler av syningen, for de som ønsker det.

Vi legger til rette for at syningen kan foregå på ettermiddag eller kveldstid ved behov.