SYNING

BEGRAVELSE ELLER BISETTELSE

Hva er syning?
Det kalles gjerne syning når de pårørende har en egen minnestund med åpen kiste.
Det er som regel godt for sorgprosessen å se den døde. Det kan være følelsesmessig vanskelig, men prester, helsepersonell, psykologer, og begravelsesbyråer har erfaring med at de fleste i ettertid er glade for at de valgte å se avdøde. Et annet spørsmål som melder seg ved syning og nedlegging i kiste er om avdøde skal ha på seg egne klær, eller om vanlig likskjorte skal benyttes. Egne klær gjør syningen mer personlig.

Mange opplever det godt å kunne gi uttrykk for følelser og tanker i denne samlingen. Om ønskelig kan vi være behjelpelige med andakt og sang, mens andre bare vil ha en stille stund.

For noen kan det være godt å legge ting i kisten. Barn kan legge tegninger, en bamse o.l. Voksne kan gjerne ta avskjed med å legge en blomst i kisten. Det går også an å være med å dekke til den avdøde etter syningen. Det er viktig at familien tenker gjennom hvordan de ønsker denne stunden. Vi ønsker å bistå og legge til rette for deres ønsker.