SAMTALE / KONFERANSE

BEGRAVELSE ELLER BISETTELSE

Det er vårt ønske at dere som pårørende skal oppleve å bli ivaretatt på aller beste måte. Vi bistår med hjelp til alle praktiske ting som må ordnes, fra meldinger til det offentlige til hjelp til planlegging og gjennomføring av gravferden. Om dere har spørsmål underveis kan vi nås på døgnåpen telefon 52 71 60 50.

Vi anbefaler at vi møtes på byråets konferanserom, men vi kan også komme hjem til de pårørende. En samtale varer gjerne i et par timer.

I vårt første møte veileder vi dere gjennom de forskjellige valgmulighetene familien har i forbindelse med gravferd. Vi kan arrangere hele eller deler av gravferden og hjelpe dere med følgende:

    • Meldinger til det offentlige
    • Meldinger og informasjon til alle som skal utføre en handling i begravelsen og gravstedet.

(kirkeverge, prest/sermoniansvarlig, organist/musikere, forsangere, solist, gravplassansvarlige m.m.)

 

Vi vil orientere så godt vi kan om priser underveis i samtalen, og vil også komme med et komplett prisoverslag når alle valg/ønsker er mottatt.

Noe må man ta stilling til før seremonidagen og andre ting kan vente til etter at gravferden har funnet sted.

Dersom du ønsker et prisoverslag før du møter oss, kan du gå til vår Planlegger. Her kan du helt uforpliktende legge inn dine ulike valg. Dette er ikke en bindende bestilling, men et utgangspunkt når vi treffes for å planlegge begravelsen.