Begravelsesbyrå

BYRÅGRUPPEN VEST

Byrågruppen Vest er en gruppe med samarbeidende begravelsesbyråer på vestlandet. Vårt samarbeid gjør at vi kan tilby bedre tjenester og produkter enn vi kunne ha gjort alene.

Haugesund
Begravelsesbyrået
Telefon 52 71 54 40

Karmøy
Karmøy Gravferd
Telefon 52 69 59 00