PLANLEGGING AV SEREMONIEN

Det er vårt ønske at dere som pårørende skal oppleve å bli ivaretatt på aller beste måte. Vi bistår med hjelp til alle praktiske ting som må ordnes, fra meldinger til det offentlige til hjelp til planlegging og gjennomføring av gravferden. Om dere har spørsmål kan vi nås på døgnåpen telefon 52 71 54 40.

Vi anbefaler at vi avtaler å møtes på byråets samtalerom, men vi kan også komme hjem til de pårørende. Av og til kan det være praktisk å gjennomføre samtalen via telefon eller video, men underskrift på enkelte skjemaer krever gjerne en tilstedeværelse. En samtale varer gjerne i et par timer.

I vårt første møte informerer vi om de forskjellige valgmulighetene familien har i forbindelse med gravferd. Vi kan arrangere hele eller deler av gravferden og hjelpe dere med valg av kiste, transport, blomster, annonsering, programhefter, seremoni, minnemøte, offentlige meldinger og eventuelle stønader.

Vi vil orientere så godt vi kan om priser underveis, og vil også komme med et komplett prisoverslag tilslutt i samtalen.

Det er mange ting å ta stilling ved planlegging av en gravferd. Noe må man ta stilling til før seremonidagen og andre ting kan vente til etter at gravferden har funnet sted. Det kan også hende at pårørende vil få med seg noen oppgaver hjem som de skal gi tilbakemelding om innen seremonidagen.

Hva må jeg ta stilling til?