Priser på

 • Begravelse
 • Bisettelse
 • Direkte kremasjon

Hver begravelses-seremoni er ulik. De forskjellige valgene, vil påvirke kostnadene.
Nedenfor har vi satt opp noen eksempler på noen “pris-pakker” det går an å velge. Det går and å gjøre det både billigere og dyrere.
Det er i planlegging-samtalen at dere vil få det endelige prisoverslaget. Da vil dere få best oversikt over kostnadene.

Vi anbefaler vår Planlegger her (lenke) dersom du ønsker å planlegge en seremoni mer tilpasset dine ønsker og valg.

Enkel begravelse kr 25.650 – Enkel bisettelse kr 22.900
 • Administrasjon og papirarbeid, melding til det offentlige, evt. søknad til NAV etc.
 • Informasjon, veiledning og planleggingsamtale (konferanse).
 • Assistanse under seremoni.
 • Pynteutstyr i seremonien.
 • 50 sanghefter med valgfritt motiv, evt. bilde på forsiden. I farger.
 • Kiste med tilbehør. Primær furu-kiste.
 • Henting og klargjøring av kiste, stell og nedlegg i kiste, transport til seremoni-sted. Gjelder transport fra institusjon. Ta kontakt for pris ved henting på hjemmeadresse. Ved kremasjon dekker dekker NAV/kommunen transport. Gjelder alle kommuner på Haugalandet (ikke Sveio).
 • Digital annonse (https://h-bb.no/minnesider/)
 • Flott fotobok med bilder av blomster fra seremonien.
Annet
 • Tillegg for avisannonse, fra ca 1.400 (avhengig av størrelse).
 • Tillegg for blomster i begravelsen. Se vår Planlegger for blomsterpriser.
 • Haugesund; Leie av kapell/kirke kr 750 for egne innbyggere. For andre, ta kontakt.
Standard begravelse kr 33.175 – Standard bisettelse kr 30.425
 • Administrasjon og papirarbeid, melding til det offentlige, evt. søknad til NAV etc.
 • Informasjon, veiledning og planleggingssamtale (konferanse).
 • Assistanse under seremoni.
 • Pynteutstyr og lys i seremonien.
 • 50 sanghefter med valgfritt motiv, evt. bilde på forsiden. I farger.
 • Kiste med tilbehør. Edel, hvit kiste furu-kiste uten profiler.
 • Henting og klargjøring av kiste, stell og nedlegg i kiste, transport til seremoni-sted. Gjelder transport fra institusjon. Ta kontakt for pris ved henting på hjemmeadresse. NB! Ved kremasjon dekker dekker NAV/kommunen transport. Gjelder alle kommuner på Haugalandet (ikke Sveio).
 • Dødsannonse. Digital og i avis (pris avhengig av størrelse. Her beregnet til 2.000).
 • Blomster. Kistedekorasjon nr 2001. Se vår Planlegger for detaljerte blomsterpriser.
 • Flott fotobok med bilder av blomster fra seremonien.
Annet
 • Evt. solist fra ca kr 3.500.
 • Haugesund: Leie av kapell/kirke kr 750 for egne innbyggere. For andre, ta kontakt.
Direkte til kremasjon kr 11.960
 • Administrasjon og papirarbeid, veiledning, melding til det offentlige, evt. søknad til NAV etc.
 • Kiste med tilbehør. Primær furukiste.
 • Henting og klargjøring av kiste, stell og nedlegg i kiste, transport til seremoni-sted. Gjelder transport fra institusjon. Ta kontakt for pris ved henting på hjemmeadresse. Ved kremasjon dekker dekker NAV/kommunen transport. Gjelder alle kommuner på Haugalandet (ikke Sveio).
Annet
 • Digital dødsannonse kr 500
 • Tillegg for avis-annonse, fra ca kr 1.400 (avhengig av størrelse)